Was erledige ich wo?

 
Anliegen / Thema Info / Dateien Tel.: 06841 Zimmer E-Mail
Fahrradbeauftragter Gemeinde Kirkel 06841 / 8098-60Storchengasse 4 E-Mail schreiben an: a.jung@kirkel.de
Fahrverkaufsgenehmigungen 06841 / 8098-1106841 / 8098-13Zimmer 1Zimmer 3 E-Mail schreiben an: ordnungsamt@kirkel.de E-Mail schreiben an: ordnungsamt@kirkel.de; gewerbeamt@kirkel.de
Familienbücher 06894 / 13104IGB Zimmer 1/2
Familienhilfe 06841 / 8098-6006841 / 8098-64Storchengasse 4Storchengasse 4 E-Mail schreiben an: a.jung@kirkel.de E-Mail schreiben an: s.hamann@kirkel.de
Feld- und Forstschutz 06841 / 8098-1206841 / 8098-1306841 / 8098-11Zimmer 2Zimmer 3Zimmer 1 E-Mail schreiben an: ordnungsamt@kirkel.de E-Mail schreiben an: ordnungsamt@kirkel.de; gewerbeamt@kirkel.de E-Mail schreiben an: ordnungsamt@kirkel.de
Ferienmaßnahmen 06841 / 8098-6406841 / 8098-60Storchengasse 4Storchengasse 4 E-Mail schreiben an: s.hamann@kirkel.de E-Mail schreiben an: a.jung@kirkel.de
Feuerwehr 06841 / 8098-1306841 / 8098-11Zimmer 3Zimmer 1 E-Mail schreiben an: ordnungsamt@kirkel.de; gewerbeamt@kirkel.de E-Mail schreiben an: ordnungsamt@kirkel.de
Finanz- u. Haushaltsangelegenheiten 06841 / 8098-2506841 / 8098-26Zimmer 16Zimmer 17
Fischereischeine 06841 / 8098-1606841 / 8098-1706841 / 8098-1806841 / 8098-91Zimmer 6Zimmer 7Zimmer 8Zimmer 7 E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de
Flüchtlingsangelegenheiten 06841 / 8098-1406841 / 8098-30Zimmer 4Zimmer 4 E-Mail schreiben an: b.koerner@kirkel.de E-Mail schreiben an: i.rath@kirkel.de
Forstdienststellen
Freibäder 06841 / 8098-3506841 / 8098- 32Zimmer 27Zimmer 26 E-Mail schreiben an: c.eckel@kirkel.de
Freizeitzentrum 06841 / 8098-35Zimmer 27 E-Mail schreiben an: c.eckel@kirkel.de
Fremdenverkehr 06841 / 8098-3806841 / 8098-3906841 / 8098-40Zimmer 28Zimmer 28Zimmer 28
Friedhofsangelegenheiten 06841 / 8098-3406841 / 8098-36Zimmer 24Zimmer 26 E-Mail schreiben an: c.weis@kirkel.de
Frühe Hilfen 06841 / 8098-6006841 / 8098-64Storchengasse 4Storchengasse 4 E-Mail schreiben an: a.jung@kirkel.de E-Mail schreiben an: s.hamann@kirkel.de
Frühförderung für Behinderte 06841 / 8098-15Zimmer 5 E-Mail schreiben an: w.steiner@kirkel.de
Führerscheine 06841 / 8098-9106841 / 8098-1606841 / 8098-1706841 / 8098-18Zimmer 7Zimmer 6Zimmer 7Zimmer 8 E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de
Fundbüro 06841 / 8098-1606841 / 8098-1706841 / 8098-1806841 / 8098-91Zimmer 6Zimmer 7Zimmer 8Zimmer 7 E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de E-Mail schreiben an: meldewesen@kirkel.de